Horari: 27-28-29-30-31 de DESEMBRE i 1-3-4-5-6-7 OBRIM AL MIGDIA DE 13,30 a 15,30, nits prèvia reseva

Horari: 27-28-29-30-31 de DESEMBRE i 1-3-4-5-6-7 OBRIM AL MIGDIA DE 13,30 a 15,30, nits prèvia reseva