HORARI D’ HIVERN : de dimart a diumenge al migdia de 13,30h a 15,30h i a les nits prèvia reserva de 6 perso.

HORARI D’ HIVERN : de dimart a diumenge al migdia de 13,30h a 15,30h i a les nits prèvia reserva de 6 perso.