HORARI DE LA FIRA DEL VI del 28 d’abril al 1 de maig

HORARI DE LA FIRA DEL VI del 28 d’abril al 1 de maig

divendres migdia 13,30h a 15,50h               nit de 21,00h a 22,30h

dissabte migdia de 13,30h a 15,30h             nit de 21,00h a 22,30h

diumenge migdia de 13,30h a 15,30h          nit prèvia reserva min. 6 perso.

dilluns migdia de 13,30h a 15,30h